Your Cart

دن نودل-Dan noodel

Brand: دن نودل-Dan noodel :: رشته فوری با طعم سبزیجات دن نودل 80 گرم
رشته فوری، رشته فرنگی و نودل همه نام یک غذای سنتی شرق آسیا هستند که به دلیل زمان کم پخت و طعم خوب در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. البته فقط شکل سنتی و مرسوم برای طبخ و میل آن ذائقه‌ها را اقناع نکرده است و دستورات متفاوتی برای پخت آن وجود دارد که خواصش را نیز افزوده و آن را تبدیل به یک وعده‌ی ..
2,000 تومان
Brand: دن نودل-Dan noodel :: رشته فوری با طعم گوجه و ریحان دن نودل 80 گرم
رشته فوری، رشته فرنگی و نودل همه نام یک غذای سنتی شرق آسیا هستند که به دلیل زمان کم پخت و طعم خوب در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. البته فقط شکل سنتی و مرسوم برای طبخ و میل آن ذائقه‌ها را اقناع نکرده است و دستورات متفاوتی برای پخت آن وجود دارد که خواصش را نیز افزوده و آن را تبدیل به یک وعده‌ی ..
2,000 تومان
Brand: دن نودل-Dan noodel :: رشته فوری با طعم گوشت دن نودل 80 گرم
رشته فوری، رشته فرنگی و نودل همه نام یک غذای سنتی شرق آسیا هستند که به دلیل زمان کم پخت و طعم خوب در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. البته فقط شکل سنتی و مرسوم برای طبخ و میل آن ذائقه‌ها را اقناع نکرده است و دستورات متفاوتی برای پخت آن وجود دارد که خواصش را نیز افزوده و آن را تبدیل به یک وعده‌ی ..
2,000 تومان
نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)